بلیط تهران به پاریس برای ۲ خرداد ۹۶

قیمت بلیط تهران به پاریس برای تاریخ 96/3/2 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 07:10 به مبلغ های 1479000 تومان (یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار تومان) و 2479000 تومان (دو میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز