بلیط سنندج به تهران برای تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز سنندج به تهران برای تاریخ 96/2/6 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 8:00 به مبلغ 148000 تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز