بلیط شهرکرد به تهران برای ۲ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز شهرکرد به تهران برای تاریخ 96/2/2 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 09:20 به مبلغ 175000 تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) و در ساعت 21:30 به مبلغ 175000 تومان (یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز