بلیط شیراز به ساری برای ۵ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز شیراز به ساری برای تاریخ 96/2/5 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 16:00 به مبلغ 239000 تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز