بلیط شیراز به عسلویه برای ۱۲ اردیبهشت

نرخ پرواز شیراز به عسلویه برای تاریخ 96/2/12 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 11:20 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز