بلیط تهران به قشم برای ۲۸ فروردین ۹۶

نرخ پرواز تهران به قشم برای تاریخ 96/1/28 به شرح زیر می باشد:  به صورت چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت 17:30 به مبلغ 111000 تومان (یکصدو یازده هزار تومان) ، همچنین در همین ساعت به مبلغ 161000 تومان (یکصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:00 به مبلغ 135000 تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) ، در ساعت 10:35 به مبلغ 194000 تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) ، به صورت چارتری در ساعت 10:15 به مبلغ 231000 تومان (دویست و سی و یک