بلیط مشهد به اصفهان برای ۳۰ فروردین ۹۶

قیمت بلیط مشهد به اصفهان برای تاریخ 96/1/30 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 12:50 به مبلغ 109000 تومان (یکصد و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی در ساعت 14:00 به مبلغ 111000 تومان (یکصد و یازده هزار تومان) ، و در ساعت 16:15 به مبلغ 134000 تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 09:00 به مبلغ 134000 تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) ، و در ساعت 16:00 به مبلغ 200000 تومان (دویست هزار