بلیط مشهد به شیراز برای ۲۵ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به شیراز برای تاریخ 96/2/25 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 13:00 به مبلغ 171000 تومان (یکصد و هفتاد و یک هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:00 به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت 12:10 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت 12:10 به مبلغ 239000 تومان (دویست و سی و نه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 19:00 به مبلغ 186000 تومان (یکصد