بلیط مشهد به چابهار برای ۲۶ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط مشهد به چابهار برای تاریخ 96/2/26 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:50 به مبلغ های 204000 تومان (دویست و چهار هزار تومان) و 492000 تومان (چهارصد و نود و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز