بلیط مشهد به اراک برای ۲۳ خرداد

نرخ بلیط مشهد به اراک برای تاریخ 96/3/23 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 08:45 به مبلغ 228000 تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز