بلیط مهشد به همدان برای ۱۹ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز مشهد به همدان برای تاریخ 96/2/19 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 13:00 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز