بلیط بندرعباس به کرمانشاه برای ۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط بندرعباس به کرمانشاه برای تاریخ 96/2/2 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 08:00 به مبلغ 222000 تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) و در همین ساعت به مبلغ 509000 تومان (پانصد و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز