بلیط همدان به مشهد برای ۳۰ خرداد

نرخ پرواز همدان به مشهد برای تاریخ 96/3/30 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 11:30 به مبلغ 200000 تومان (دویست هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط همدان به مشهد برای تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط پروازی همدان به مشهد برای تاریخ 96/2/12 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 15:30 به مبلغ 190000 تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز