بلیط کاشان به مشهد برای ۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کاشان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۹۰۰۰۰ تومان (یکصد و نود هزار تومان) می باشد. قیمت‌های بیشتر در وبسایت آنیل پرواز لذت پرواز با آنیل پرواز