بلیط کرمان به کیش برای ۳۰ تیر ۹۶

نرخ بلیط کرمان به کیش برای تاریخ 96/4/30 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 12:00 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. پرواز کرمان به کیش برای همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 14:45 به مبلغ های 163000 تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) و 174000 تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز