بلیط کیش به بندرعباس برای ۱۵ تیر

نرخ پرواز کیش به بندرعباس برای تاریخ 96/4/15 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:00 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ 125000 تومان (یکصد و بیست و پنج هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز