بلیط کیش به رشت برای ۲۰ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ 96/2/20 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 07:15 به مبلغ 220000 تومان (دویست و بیست هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ 246000 تومان دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز