بلیط تهران به نجف ۲۰ فروردین ۹۶

نرخ پرواز تهران به نجف برای تاریخ 96/1/20 (ولادت امام علی) به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت 17:00 به مبلغ 341000 تومان (سیصد و چهل و یک هزار تومتن) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایر برای ساعت 20:00 به مبلغ 381000 تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز