بلیط کیش به ساری برای ۲۹ تیر ۹۶

نرخ پرواز کیش به ساری برای تاریخ 96/4/29 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 18:00 به مبلغ 246000 تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) و در همین ساعت به صورت چارتری با هواپیمایی 260000 تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز