بلیط تهران به عسلویه برای ۲۸ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز تهران به عسلویه برای تاریخ 96/2/28 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 17:10 به مبلغ 167000 تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد. همچنین بلیط تهران به عسلویه برای همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 07:00 به مبلغ 214000 تومان (دویست و چهارده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز