بلیط تهران به استانبول برای ۲۷ فروردین ۹۶

قیمت بلیط تهران به استانبول برای تاریخ 96/1/27 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 20:00 به مبلغ 250000 تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:00 به مبلغ 270000 تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 19:30 به مبلغ 300000 تومان (سیصد هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 06:30 به مبلغ 2192000 تومان (دو میلیون و صد و نود و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با