قیمت بلیط مشهد به بوشهر برای ۲۷ فروردین

نرخ پرواز مشهد به بوشهر برای تاریخ 96/1/27 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 18:00 به مبلغ 176000تومان (یصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز