بلیط اهواز به کویت برای ۳۱ فروردین ۹۶

نرخ پرواز اهواز به کویت برای تاریخ 96/1/31 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 09:05 به مبلغ 360000 تومان (سیصد و شصت هزار تومان) و در ساعت 09:05 به مبلغ 536000 تومان (پانصد و سی و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز