بلیط تهران به اردبیل برای ۲۰ مرداد

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ 97/5/20 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:30 به مبلغ 198000 تومان (یکصد و نود و هشت هزار تومان) می باشد. بلیط لحظه آخری تهران به اردبیل فقط و فقط در سایت گردشگری آنیل پرواز لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط تهران به اردبیل برای ۱۶ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط تهران به اردبیل برای تاریخ 96/2/16 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 11:05 به مبلغ 70000 تومان (هفتاد هزار تومان) می باشد. همچنین در همین تاریخ برای پرواز تهران به اردبیل به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 09:20 به مبلغ 90000 تومان (نود هزار تومان) و در ساعت 21:45 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. بلیط ارزان قیمت تهران به اردبیل لذت پرواز با آنل پرواز