بلیط مشهد به اراک برای ۲۳ اردیبهشت

نرخ پرواز مشهد به اراک برای تاریخ 96/2/23 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 08:45 به مبلغ 200000 تومان (دویست هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز