بلیط کیش به اهواز برای ۱۰ خرداد

نرخ بلیط کیش به اهواز برای تاریخ 96/3/10 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 15:15 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت 15:15 به مبلغ 244000 تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد. همچنین پرواز کیش به اهواز در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت 18:00 به مبلغ 220000 تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز