بلیط کیش به گرگان برای ۲۶ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ 96/2/26 به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 19:45 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) و همچنین در همین ساعت به صورت سیستمی مبلغ 288000 تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان)می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز