بلیط اصفهان به مشهد برای ۲۷ خرداد

نرخ پرواز اصفهان به مشهد برای تاریخ 96/3/27 به صورت زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:25 به مبلغ 156000 تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد. به صورت جارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 15:30 به مبلغ 170000 تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) ، در ساعت 21:45 به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) ، در ساعت 10:30 به مبلغ 185000 تومان (یکصد و هشتاد و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:30 به مبلغ 174000 تومان

بلیط اصفهان به تبریز برای ۶ خرداد ۹۶

نرخ پرواز اصفهان به تبریز برای تاریخ 96/3/6 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 08:10 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط اصفهان به تبریز برای ۲۳ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز اصفهان به تبریز برای تاریخ 96/2/23 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 08:10 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز