بلیط اهواز به تبریز برای ۱۱ تیر

قیمت بلیط اهواز به تبریز برای تاریخ 96/4/11 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 16:35 به مبلغ های 273000 تومان (دویست و هفتاد و سه هزار تومان) و 600000 تومان (ششصد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز