بلیط ایلام به تهران برای ۳۱ فروردین ۹۶

نرخ پرواز ایلام به تهران برای تاریخ 96/1/31 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 12:00 به مبلغ 134000 تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) ، و در ساعت 12:40 به مبلغ 134000 تومان (یکصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد. همچنین در همین تاریخ پرواز ایلام به تهران به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 15:15 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز