بلیط باتومی به تهران برای ۱۹ مرداد

نرخ پرواز باتومی تهران برای 96/5/19 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 08:00 به مبلغ 730000 تومان (هفتصد و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز