پرواز بلونو ایتالیا

برای خرید تور ارزان و آفری ایتالیا و همچنین دریافت ویزای این کشور می توانید از طریق ما اقدام کنید. شهر بلونو ایتالیا یک شهر سر سبز و بسیاز زیبا است که فرودگاهی محلی به نام Belluno Airport دارد که همین فرودگاه جزء معدود فرودگاه هایی است که باند آن با چمن پوشیده شده باشد.