قیمت بلیط بندر عباس به کرمانشاه ۲۹ فروردین ۹۶

نرخ پرواز بندر عباس به کرمانشاه برای تاریخ 96/1/29 با هواپیمایی کیش ایر به صورت سیستمی در ساعت12:45 به مبلغ 163000 تومان (یکصد و شصت و سه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز