بلیط تهران به ارومیه برای ۵ اردیبهشت

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۷/۲/۵ به صورت سیستمی با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۳۰ به مبلغ ۱۳۵۰۰۰ تومان (یکصد و سی و پنج هزار تومان) می باشد. […]

بلیط تهران به ارومیه برای ۲۰ فروردین

قیمت بلیط تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۷/۱/۲۰ به شرح زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۴۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) […]

بلیط تهران به ارومیه برای ۲ دی

قیمت بلیط تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲ به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۳۰ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می […]

بلیط تهران به ارومیه برای ۹ آذر

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۹/۹ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۰۴:۳۵ به مبلغ ۱۱۴۰۰۰ تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) […]

بلیط تهران به ارومیه برای ۳ شهریور ۹۶

نرخ پرواز تهران به ارومیه برای تاریخ ۹۶/۶/۳ به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ های ۱۵۰۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه هزار تومان) […]