بلیط چارتری شانگهای ۱۳ دی

مبلغ خرید بلیط چارتر شاهنگهای برای تاریخ ۹۷/۱۰/۱۳ با هواپیمایی ماهان ۳ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان است.

بلیط شانگهای

مبلغ رزرو پرواز شانگهای برای تاریخ ۱۵ آذر ماه ساعت ۲۱ با شرکت هواپیمایی ماهان ۳ میلیون و ۲۹۱ هزار تومان هست.

بلیط تهران به شانگهای ۳ آبان

فرودگاه شانگهای

قیمت بلیط تهران شانگهای برای ۹۷/۸/۳ با پرواز ماهان ساعت ۲۰:۲۰ سیستمی ۳۱۷۱۰۰۰ تومان است. ( اطلاعات فرودگاه شانگهای ) نام فرودگاه بین المللی شانگهای (Shanghai Pudong International Airport) می […]

بلیط تهران به شانگهای برای ۱۲ مرداد

قیمت بلیط تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۷/۵/۱۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و نهصد و هفتاد و دو هزار […]

بلیط تهران به شانگهای برای ۲۲ اردیبهشت

قیمت بلیط تهران به شانگهای برای تاریخ ۹۷/۲/۲۲ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۲۱:۰۰ به مبلغ ۱۷۹۲۰۰۰ تومان (یک میلیون و هفتصد و نود و دو هزار […]