بلیط رفسنجان به تهران برای ۲ اردیبهشت ۹۶

نرخ پرواز رفسنجان به تهران برای تاریخ 96/2/2 به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت 11:30 به مبلغ 228000 تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز