بلیط شیراز به مشهد برای ۱۸ آبان

نرخ پرواز شیراز به مشهد برای تاریخ 96/8/18 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:30 به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت 17:30 به مبلغ 176000 تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ایران ایرتور در ساعت 10:45 به مبلغ 173000 تومان (یکصد و هفتاد و سه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 15:20 به مبلغ 179000 تومان (یکصد و هفتاد و نه هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت