بلیط شیراز به نوشهر برای ۲۴ مهر

نرخ پرواز شیراز به نوشهر برای تاریخ 96/7/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 11:15 به مبلغ های 191000 تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و 202000 تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز