بلیط شیراز به آبادان برای ۲۴ فروردین ۹۶

نرخ پرواز شیراز به آبادان برای تاریخ 96/1/24 به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 10:30 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) و در ساعت 18:30 به مبلغ 139000 تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز