بلیط شیراز به تهرای برای ۲۳ فروردین ۹۶

قیمت پرواز شیراز به تهران برای تاریخ 96/1/23 به شرح زیر می باشد: به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس برای ساعت 18:15 به مبلغ 91000 تومان (نود و یک هزار تومان) ، و در ساعت 22:45 به مبلغ 96000 تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 22:05 به مبلغ 92000 تومان (نود و دو هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت 17:30 به مبلغ 95000 تومان (نود و پنج هزار تومان) می باشد. به صورت چارتری به هواپیمایی قشم ایر در ساعت  13:50 به