بلیط قشم به تهران برای ۲۴ آذر

قیمت پرواز چارتری قشم به تهران برای تاریخ 97/9/24 با هواپیمایی قشم ایر 325000 تومان می باشد.

بلیط قشم به تهران برای ۳۱ مرداد ۹۶

نرخ پرواز قشم به تهران برای تاریخ 96/5/31 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 17:05 به مبلغ 188000 تومان (یکصد و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 19:00 به مبلغ های 194000 تومان (یکصد و نود و چهار هزار تومان) و 262000 تومان (دویست و شصت و دو هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 17:30 به مبلغ 230000 تومان (دویست و سی هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز