بلیط مشهد به بغداد برای ۲۷ آذر

  قیمت بلیط مشهد به بغداد برای تاریخ 96/9/27 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی العراقی (العراقیه) در ساعت 23:50 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی قشم ایر در  ساعت 16:30 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 04:30 به مبلغ های 496000 تومان (چهارصد و نود و شش هزار تومان) و 861000 تومان (هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز