بلیط مشهد به آنتالیا برای ۳۱ اردیبهشت

نرخ پرواز مشهد به آنتالیا برای تاریخ 97/2/31 به صورت چارتری با هواپیمایی ترکیش در ساعت 02:35 به مبلغ 1861000 تومان (یک میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز