بلیط مشهد به اهواز برای ۳۰ بهمن

قیمت بلیط مشهد به اهواز برای تاریخ 96/11/30 به صورت زیر می باشد: سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 15:45 به مبلغ 286000 تومان (دویست و هشتاد و شش هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 13:30 به مبلغ 281000 تومان (دویست و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 20:30 به مبلغ 251000 تومان (دویست و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 14:50 به مبلغ 281000 تومان (دویست و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. خرید پرواز آفری مشهد به اهواز لذت