بلیط مشهد به زاهدان برای ۳ اسفند

قیمت بلیط مشهد به زاهدان برای تاریخ 96/12/3 به صورت زیر می باشد: چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت 11:20 به مبلغ 140000 تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد. چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت 11:30 به مبلغ 197000 تومان (یکصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به زاهدان برای ۱۱ دی

نرخ بلیط مشهد به زاهدان برای تاریخ 96/10/11 به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 18:45 به مبلغ 124000 تومان (یکصد و بیست و چهار هزار تومان) می باشد. پرواز مشهد به زاهدان در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت 11:30 به مبلغ 197000 تومان (یکصد و نود و هفت هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز