بلیط مشهد به زنجان برای ۲۳ آذر

قیمت بلیط تهران به زنجان برای تاریخ 96/9/23 به صورت چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت 08:00 به مبلغ 241000 تومان (دویست و چهل و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به زنجان برای ۱۸ مهر

نرخ پرواز مشهد به زنجان برای تاریخ 96/7/18 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 08:00 به مبلغ 196000 تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به زنجان برای ۳۱ مرداد

نرخ بلیط مشهد به زنجان برای تاریخ 96/5/31 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 08:00 به مبلغ 211000 تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به زنجان برای ۲۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط مشهد به زنجان برای تاریخ 96/2/22 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 08:00 به مبلغ 146000 تومان (یکصد و چهل و شش هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به زنجان برای ۱۲ اردیبهشت ۹۶

قیمت بلیط مشهد به زنجان برای تاریخ 96/2/12 به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت 08:00 به مبلغ 180000 تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز