بلیط مشهد به شاهرود برای ۱۸ مهر

نرخ پرواز مشهد به شاهرود برای تاریخ 97/7/18 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 15:50 به مبلغ 209000 تومان می باشد.

بلیط مشهد به شاهرود برای ۲۸ اردیبهشت

قیمت بلیط مشهد به شاهرود برای تاریخ 97/2/28 به صورت سیستمی با هواپیمایی ایران ایر در ساعت 17:20 به مبلغ 114000 تومان (یکصد و چهارده هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز