بلیط مشهد عسلویه

نرخ پروازی مشهد عسلویه در 25 دی به هواپیمیای سپهران 505 هزار تومان است.

بلیط مشهد به عسلویه برای ۱۸ اردیبهشت

قیمت بلیط مشهد به عسلویه برای تاریخ 97/2/18 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 11:50 به مبلغ 381000 تومان (سیصد و هشتاد و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز

بلیط مشهد به عسلویه برای ۲۸ آذر

نرخ پرواز مشهد به عسلویه برای تاریخ 96/9/28 به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت 11:15 به مبلغ 441000 تومان (چهارصد و چهل و یک هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز