بلیط مشهد به نجف ۲۱ فروردین ۹۶

نرخ پرواز مشهد به نجف در تاریخ 96/1/21 به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت های 06:00 بخ مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) ، 08:00 به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار تومان) و در ساعت 13:00 هم به مبلغ 461000 تومان (چهارصد و شصت و یک هزار  تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز