بلیط مشهد به بغداد برای ۲ مهر

نرخ پرواز مشهد به بغداد برای تاریخ 96/7/2 به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت 05:00 به مبلغ های 670000 تومان (ششصد و هفتاد هزار تومان) و 900000 تومان (نهصد هزار تومان) می باشد. لذت پرواز با آنیل پرواز